Kiedy kancelaria prawna może nam udzielić pomocy

Opieka prawna jest bardzo ważna dla tych, którzy stanęli wobec problemu wymagającego dobrej znajomości kodeksów oraz umiejętności właściwego interpretowania i zastosowania znajdujących się w nich norm prawnych.

Kancelaria prawna – w jakiej sprawie należy się tam udać?

Sytuacje, które najczęściej wymagają poszukiwania adwokatów czy radców są często związane z naszą rodziną lub majątkiem. Kancelaria prawna to miejsce do którego idziemy, gdy rozpada się nasze małżeństwo i chcemy przeprowadzić rozwód, ustalić kwestię sprawowania opieki nas dziećmi orz podziału majątku. Są to dość skomplikowane sprawy, czasem ciągnące się latami przed różnymi sądami – bez pomocy i wsparcia doświadczonego prawnika możemy narazić się na niekorzystny, naszym zdaniem niesprawiedliwy werdykt sędziego.W kancelarii prawnej można załatwić sprawy związane z dziedziczeniem – tu można zgłosić się jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy. Mecenas naszą sprawę wniesie do sądu, zgromadzi i przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, przeprowadzi w naszym imieniu postępowanie spadkowe.

Do kancelarii warto zwrócić się gdy mamy problemy w pracy – powodem może być mobbingujący szef, niezgodny z prawem tryb zwolnienia czy inne sprawy pracownicze, które wnoszone są do sądów pracy. Zatrudnienie do tych spraw adwokata lub radcy daje nam komfort dopełnienia wszelkich formalności i dotrzymania terminów.

Kolejną grupą spraw są postępowania odszkodowawcze. Mogą one dotyczyć z pozoru prostych spraw związanych z wypadkiem lub kradzieżą samochodu, ale czasem są to poważne sprawy wytaczane z powództwa cywilnego za popełnione błędy lekarskie, krzywdzące decyzje urzędnicze czy odbyte niesłusznie kary więzienia.

Jakie są ceny usług w kancelarii prawnej?

Honorarium za prowadzenie sprawy jest zawsze kwestią indywidualną. Na wysokość stawki ma wpływ stopień trudności problemu, jaki będzie rozstrzygany przed sądem. Ważna jest czasem ilość dokumentów, które należy zdobyć, przetworzyć, przygotować dla sądu.W sprawach majątkowych oraz odszkodowawczych honorarium jest często ustanawiane jako procent od wysokości przyznanej wyrokiem kwoty.

Warto wiedzieć, że wiele kancelarii prawnych często praktykuje prowadzenie spraw pro bono – za darmo, bezpłatnie, lub szerzej pro publico bono, czyli dla dobra publicznego, w interesie publicznym.Tak działają zarówno młodzi prawnicy, którzy w ramach wolontariatu udzielają się w różnego rodzaju poradniach prawnych, jaki i wybitni, sławni reprezentanci świata adwokatury. Ci ostatni najczęściej występują jako pełnomocnicy i obrońcy dysydentów, więźniów politycznych, opozycjonistów, osób krzywdzonych przed władzę lub kościół.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here