Jak napisać referat na studiach? Sprawdź!

Kilka tygodni temu zaczął się rok akademicki. Rok akademicki to oprócz zajęć zadania domowe, których nie można nie zrobić. Wykładowcy często zadają studentom napisanie referatu. Referat studenci mogą przygotować samodzielnie lub pracując wspólnie w grupach. Jak napisać referat, by zaliczyć dany przedmiot na studiach? Sprawdź, jak napisać referat, a na pewno nie pożałujesz!

Zanim wyjaśnimy, jak napisać referat, musimy wskazać, czym jest referat i po co się go przygotowuje. Referatem możemy nazwać ustne albo pisemne przedstawienie jakiegoś tematu, często takiego, który przerabiamy na jakichś zajęciach albo którego zamierzamy w najbliższym czasie przerobić. To nic innego niż przygotowanie zbiorczej informacji odnośnie danego tematu zgodnie z materiałem źródłowym, który udało nam się odnaleźć. Czyli jak widzimy to, jak napisać referat, nie wydaje się trudną sztuką, bowiem jest to praca odtwórcza, polegająca na wykorzystaniu wiedzy zgromadzonej przed danych autorów w określonych źródłach.

Jak napisać referat, by był on poprawny? Pisanie referatu zaczynamy od rozpoczęcia poszukiwań informacji na zadany nam temat. Bardzo często wykładowca sam podaje materiały źródłowe do przygotowania referatu. Jednak, gdy takiej informacji nie dostaniemy, musimy samo rozglądnąć się za źródłami. Pamiętajmy, by nie korzystać z niepotwierdzonych źródeł! Czerpanie wiedzy z takich niepewnych danych może całkowicie zrujnować naszą pracę i być dobrym przykładem na to, jak napisać referat, który jest nieprawidłowy. Jak więc widzimy, to jak napisać referat powinniśmy rozpocząć od naszego przygotowania merytorycznego i odszukania właściwych źródeł dotyczących zadanego nam tematu.

Po odszukaniu materiałów źródłowych przechodzimy to do kolejnego etapu, jak napisać referat. Teraz gdy mamy już materiał źródłowy, opracowujemy temat i sporządzamy plan. Plan powinien być sporządzony tak, aby chronologicznie wyjaśnić określone informacje. To bardzo ważne. Nasz referat nie może być chaotyczny i pozbawiony logiki. Pamiętajmy jeszcze o jednej ważnej kwestii, jaką są zasady, jak napisać referat, by był on poprawny. Nie zapominajmy o poprawności gramatycznej, stylistycznej i ortograficznej. Referat nie tylko musi być merytorycznie poprawny i stanowić pewną logiczną całość, ale również musi być dobrze napisany pod względem językowym. Błędy ortograficzne i stylistyczne mogą razić nie tylko wykładowcę, ale także innych studentów. I nawet najlepszy plan na to, jak napisać referat, nam w takim przypadku nie pomoże.

Kolejną zasadą, którą musimy kierować się przy tym, jak napisać dobry referat, jest jego podział na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Jak napisać poprawnie te 3 części referatu? We wstępie przedstawiamy problem – temat referatu i jego tezę. W rozwinięciu omawiamy przedstawiony temat i argumenty popierające naszą tezę. Zakończenie to podsumowanie argumentów, w kontekście przedstawionej tezy. Wnioski muszą być spójne i wynikać z treści referatu.

Podsumowując, to jak napisać referat na studiach, ma niebagatelne znaczenie. Nie można pisać referatu, nie stosując żadnych reguł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here