Jak napisać oświadczenie

Oświadczenie to dokument, w którym wyrażamy nasz stan wiedzy na jakiś temat. Od zaświadczenia różni się tym, że jest mniej sformalizowane – najczęściej zaświadczenie musi wydać nam określony organ, natomiast oświadczenie sporządzamy sami. Pomimo pozornej prostoty, wiele osób nie wie, jak napisać oświadczenie tak, aby było ono prawidłowe i spełniało wszystkie wymogi. NIestety nie zawsze organy instytucje, które wymagają od nas przedstawienia oświadczenia, dostarczają jego wzory. Poniżej znajdziecie więc garść wskazówek dotyczących tego, jak napisać poprawne oświadczenie w dowolnej kwestii.

Przede wszystkim każde oświadczenie powinno być opatrzone informacją o dacie i miejscu jego sporządzenia. Zazwyczaj dane te znajdują się w prawym górnym rogu dokumentu i zapisane są w formacie „Miejscowość, data”. Nie ma znaczenia, czy miesiąc zostanie napisany słowem czy numerem miesiąca. Są natomiast osoby, które praktykują zapisywanie dat dziennych zawsze w formacie dwucyfrowym, tzn. nawet gdy oświadczenie sporządzane jest pierwszego dnia miesiąca zapisują to w formacie „01”. Pozwala to uniknąć dopisania jakiejkolwiek cyfry z przodu.

Następnie powinniśmy wpisać swoje dane, które będą identyfikować nas jako autorów oświadczenia. Zwykle ta część znajduje się po lewej stronie na górze oświadczenia. Zapiszmy tam swoje imię i nazwisko, adres i inne dane – w zależności od oświadczenia może byc to np. numer PESEL, jednostka w której jesteśmy zatrudnieni (jeśli oświadczenie składamy np. pracodawcy), numer telefonu czy adres e-mail.

Dalej powinien znaleźć się nagłówek, czyli tytuł. Nie jest to obligatoryjna część oświadczenia, ale powoduje większą przejrzystość dokumentu i ułatwia jego identyfikację w pliku dokumentów. Napiszmy więc krótko, czym jest sporządzany przez nas dokument, np. „oświadczenie o wysokości dochodu”, „oświadczenie o ilości zameldowanych osób” itp.

Dalej następuje najważniejsza część czyli treść oświadczenia. Tutaj musimy wpisać dane, których ma dotyczyć oświadczenie. Zazwyczaj na początku wpisuje się formułę „Ja niżej podpisany, imię i nazwisko, oświadczam, że (…)”, ale równie dobre będzie proste „Oświadczam, że (…)”. Dalej wpiszmy, co chcemy oświadczyć. Pamiętajmy, że oświadczenie to prosty dokument, nie ma potrzeby stosowania w nim wyrafinowanych formuł prawnych. Napiszmy po prostu własnymi słowami „(…) miesięczny dochód mojej rodziny wynosi (…)” czy „(…) nie posiadam dzieci na utrzymaniu (…)”.

Na koniec bardzo ważna rzecz, o której niestety często się zapomina – podpis. Oświadczenie nie musi (choć może) być napisane odręcznie. Ważne jest jednak, aby znajdował się na nim nasz odręczny podpis. To on jest dowodem na to, że to właśnie my sporządziliśmy oświadczenie. Bez niego będzie ono nieważne.

Warto jeszcze wspomnieć, że niektóre oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności (najczęściej karnej) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Jeśli tak jest, warto umieśćić na końcu dopisek w rodzaju np. „Jestem świadomy/a odpowiedzialności (karnej) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here