NIP oraz PESEL jako numery identyfikacji podatkowej

Numer Identyfikacji Podatkowej to dziewięciocyfrowy numer, który został wprowadzony w 1995 r., służący do zidentyfikowania podatnika. Do 2011 r. był nadawany każdemu podmiotowi prawnemu i obowiązkowo należało go wpisać na deklaracji podatkowej. W 2012 r. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Od tamtej pory możemy wyróżnić dwa identyfikatory podatkowe jest to NIP oraz numer PESEL.

Identyfikatory podatkowe nie mogą być stosowane zamiennie. Istnieją określone zasady, kiedy należy posługiwać się numerem NIP a kiedy numerem PESEL.

I tak, numer PESEL będzie wykorzystywany przez podatników, którzy:
– nie prowadzą działalności gospodarczej,
– nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT).

Numer NIP z kolei jest stosowany przez podatników, którzy są:
– osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
*które prowadzą działalność gospodarczą
*są podatnikami podatku VAT;
– osobami fizycznymi, których ewidencja PESEL nie obejmuje, ale które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami;
– płatnikami podatków;
– płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne;
– osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami.
W tej chwili osobom, których dotyczy ewidencja PESEL nie jest nadawany numer NIP, jeżeli nie ma ku temu przesłanek.

Numerem PESEL często posługujemy się w życiu codziennym. Znajduje się on na wielu dokumentach typu dowód osobisty, prawo jazdy. Zupełnie inaczej jest z numerem NIP. Z uwagi na to, że jest on rzadziej używany, często mamy problem z jego zapamiętaniem. Powstaje zatem pytanie: jak sprawdzić swój nip. Jednym z rozwiązań jest pójście do urzędu skarbowego, który nadał numer i złożenie odpowiedniego wniosku. Urząd Skarbowy w ciągu kilku dni powinien się do niego ustosunkować. Łatwiejszym wyjściem jest z pewnością skorzystanie z wyszukiwarek internetowych, w którym po wpisaniu numeru pokaże nam się informacja czy dany numer jest prawidłowy czy też nie. Zajmuje to o wiele mniej czasu i możemy go sprawdzić bez wychodzenia z domu.
W przypadku firm jest to jeszcze łatwiejsze, ponieważ mając nazwę firmy czy REGON możemy sprawdzić NIP w konkretnych rejestrach. Jeżeli firma prowadzona jest przez osobę fizyczną jej NIP możemy sprawdzić na stronie CEIDG – strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Jeżeli firma, której NIP-u szukamy jest spółką prawa handlowego bądź podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym wówczas możemy znaleźć jej dane na stronie KRS.
Jeżeli chcemy sprawdzić numer NIP swojego zagranicznego kontrahenta należy skorzystać z unijnego systemie VIES – („VAT Information Exchange System”) w wyszukiwarce na stronie Komisji Europejskiej.

Podsumowując, zarówno NIP jak i PESEL są numerami służącymi do identyfikacji podatkowej. Pamiętać należy, które podmioty są zobowiązane do posługiwania się konkretnym identyfikatorem, gdyż nie możemy stosować ich zamiennie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here